15-те заповеди од Наполеон

napoleon

Тој како прв конзул и император побарал од сите писатели, уметници и артисти да ги опејуваат и раскажуваат неговите победи. А како најголем спомен за неговите победи е изградбата на Триумфалната капија во Париз.

Многу мудри мисли и изреки искажани од Бонапрата останале да сведочат за неговата генијалност:

 1. „Лидерот е трговец со надеж.“
 2. „Човекот се бори посилно за своите интереси отколку за своите права.“
 3. „Сликата вреди илјада зборови.“
 4. „Способноста е ништо без можноста.“
 5. „Храброста е како љубовта, мора да постои надеж за таа да се потхранува.“
 6. „Оној кој знае да ласка, знае и да клевети.“
 7. „Ако сакаш некоја работа да биде добро направена, сработи ја сам.“
 8. „Имагинацијата владее со светот.“
 9. „Во политиката глупавоста не е хендикеп.“
 10. „Никогаш не прекинувај го непријателот додека прави грешка.“
 11. „Ништо не потешко, а истовремено и поскапоцено од тоа да можеш да одлучуваш.“
 12. „Победата им припаѓа на најупорните.“
 13. „Најсигурниот начин да останеш сиромашен е да бидеш чесен.“
 14. „Фрли ги твоите грижи заедно со алиштата кои ги соблекуваш навечер.“
 15. „Религијата е она што ги спречува сиромашните да ги убијат богатите.“